• پروژه فاز صفر مجتمع تفریحی-گردشگری دماوند

  در این روزها که ساختن و هزینه‌هایش سر به فلک کشیده، فاز مطالعاتی اهمیت بیش‌تری دارد.

  • نام پروژه: فاز صفر مجتمع تفریحی-گردشگری دماوند
   اعضا به ترتیب الفبا: امین آشنا، نجمه ایوبی، مهدی بابایی‌زاده، الهام خواجوئی، امید خوئین، محمد شهیدی، مهسا محمدی، ماهان مطلبی، امیرحسین مقتدایی
   خروجی: کتابچه و سی دی به پیوست کتابچه، موشن گرافی، پاکت پرسشنامه‌های اخذ شده
   پائیز ۹۷ – تابستان ۹۸
   روش مطالعات: از مطالعات اولیه و بررسی طرح جامع آغاز گردید. با توجه به اندازه پروژه لازم بود تا از مقیاس شهری تا محلی مورد ارزیابی قرار گیرد. در کنار مطالعات نظری، سه روش مطالعات میدانی صورت گرفت: بررسی کسب و کارهای موجود، پلاک‌خوانی، اخذ ۲۴۰ پرسشنامه و مصاحبه از مردم دماوند در مرحل بعد اطلاعات گردآوری شده تحلیل گردید و گزینه‌های بر مبنای هم‌نشینی کاربری‌ها و دسته‌بندی آن‌ها ارائه گردید؛ گزینه‌ی پیشنهادی از لحاظ اقتصادی و فنی مورد ارزیابی قرار گرفت و استراتژی سرمایه‌گذاری و زمان بندی برای برنامه ساخت آن ارائه شد.

  موشن گرافی (دمو و یک دقیقه‌ای)

  تصاویر (با کیفیت پائین) صرفا جهت ارائه کلیت طرح: